Sabtu, 02 April 2011

contoh pidato sambutan ketua panitia pada acara nuzulul quran

PIDATO SAMBUTAN KETUA PANITIA PENGAJIAN DI SEKOLAH
DALAM PERINGATAN NUZULUL QUR’AN

Assalamualaikum wr.wb
Bapak kepala SMP N 3 PENGASIH yang saya hormati,
Bapak ibu guru yang saya hormati ,
Bapak ustad yusuf mansyur selaku pembicarayang saya hormati pula,
Serta para siswa SMP N 3 PENGASIH yang berbahagia,
Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua ,sehingga pada kesempatan hari ini ,kita dapat memperingati Hari Nuzulul Qur’an di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun.
Tak lupa salawat dan salam marilah kita tujukan kepada janjungan nabi kita,Nabi Muhammad saw yang kita tunggu safa’atnya pada akhir zaman nanti.Allahumma amin.
Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP N 3 PENGASIH beserta bapak/ibu guru karyawan yang telah berkenan membantu pelaksanaan peringatan Nuzulul qur’an ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar,terima kasih juga kami ucapkan kepada para hadirin yang telah berkenan menghadiri peringatan nuzulul qur’an ini , dan kami ucapkan terima kasih pula kepada bapak ustad yusuf mansyur selaku pembicara ,yang berkenan memberikan tausiah Hikmah Nuzullul Qur’an ini kepada kita sekalian.
Semoga hadirin dapat mengikuti sampai akhir acara ,kami mengharap agar keseluruhan ceramah yang di sampaikan bapak ustad yusuf mansyur nanti dapat menambah iman dan taqwa kita sehingga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita.
Tak lupa kami mohon maaf bila dalam acara ini ada sarana dan prasarana yang belum bisa kami sediakan .
Demikian sambutan dari kami,mohon maaf bila tuturkata yang kurang berkenan .
Akhirul kalam , wabilahitaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum wr.wb

Tidak ada komentar:

Posting Komentar